ई-लर्निंगचे साहित्य

digital classroom साठी माहिती

ई-लर्निंग डिजीटल क्लासरुम माहिती

�� मिशन डिजिटल स्कुल अंतर्गत आपल्या डिजिटल / स्मार्ट शाळेसाठी पष्टेपाडा शाळेचे नवीन details ��

�� Class 1⃣ Interactive Smartboard Classroom.

अवश्यक अत्याधुनिक तांत्रिक साधने��
1. Interactive Smartboard 77 "- Rs- 45000.00/
+
2. Projector- Sony 102 -Rs-30000.00/
+
3. Cpu with latest configuration Rs. 20000.00


�� Class 2⃣  1 Tablet + 1 projector Classroom.

अवश्यक अत्याधुनिक तांत्रिक साधने ��

1. Master Tablet with HDMI support -

First - iball 3gi80- Rs- 8,999.00
Second -  iball edu-slide i1017 - Rs- 12,990.00    
Third - Hp cortex A9 Rs- 11,500.

2. Ac. DLP Projector with HDMI support -

First- Sony Dx 102 Rs -30,000.
Second- Benq Mx524 Rs-27500.


�� Class 3⃣ Projector or LED tv for wireless screening with tab or smartphone.

अवश्यक अत्याधुनिक तांत्रिक साधने ��

1. Projector - Epson EB- S03( HDMI/ USB )Rs- 28000
Or LEd tv
First- Led Tv Panasonic 32" - Rs- 28000.
Second - Micromax-39B600HD 99cm( 39" inch ) Rs- 25000.

2.Any tablet or smartphone.

3. Screencasting Dongle.


�� Class 4⃣ Total tablets Classroom .

अवश्यक अत्याधुनिक तांत्रिक साधने��

��Child Tablets - First - Lenovo A7 10 - Rs - 4800.
Second - iball q 40i Rs - 3600.
Third - iball 3gi80 Rs -8,999.�� Class 5⃣ Interactive monitor with CPU.

अवश्यक अत्याधुनिक तांत्रिक साधने��

1. Interactive monitor.
Wacom 15"inch - Rs- 45000

2. CPU with latest configuration. Rs.20,000.�� Class 6⃣ Interactive 3D Classroom.

अवश्यक अत्याधुनिक तांत्रिक साधने��

1. 3D Projector -
First - Benq Mx524 ( 3D Projector ) Rs - 25000.
Second - Benq Mx525 ( 3D Projector ) Rs - 33000.

2. Active Glass.
Benq per glass - 2900.

3. Leptop /tablet or CPU.


�� Class 7⃣ Interactive projector Classroom.

अवश्यक अत्याधुनिक तांत्रिक साधने ��

1.Interactive projector - Benq 806PST ( XGA / HDMI )With Interactive kit.
Rs.68000.

2.Laptop or Cpu.�� Class 8⃣ Solar Smart class .

अवश्यक अत्याधुनिक तांत्रिक साधने��

1.DC Projector - Acer C205.- Rs - 27,000.

2. Battery with Solar panels.- Rs 6,500.

3.Tablet - Iball 3gi80 Rs- 8,999.


अधिक माहितीसाठी ....

संपादन- संदीप गुंड - ��9273480678.

टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

वेतन वाढीने जुलै 2023 च्या वेतनात होणारी वाढ

पायाभूत चाचणी गुण नोंद

महागाई भत्ता फरक