जुलै 2022 ते डिसेंबर 2022 महागाई भत्ता फरक excel File

 आपल्या शाळेतील शिक्षकांच्या जुलै 2022 ते डिसेंबर 2022 पर्यंतचा 4% प्रमाणे महागाई भत्ता फरक काढा एक excel File वर.....Input Sheet वरील माहिती भरा. दुसऱ्या sheet वर शाळेतील शिक्षकांचा फरक निघेल.

Excel File download करण्यासाठी click here या बटनवर क्लीक करा.टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

वेतन वाढीने जुलै 2023 च्या वेतनात होणारी वाढ

पायाभूत चाचणी गुण नोंद

महागाई भत्ता फरक