जिल्हा अंतर्गत बदली प्रकिया कशी होणार

जिल्हा अंतर्गत बदली 2022 खालील क्रमाने होणार आहे(यातील लाल रंगातील टप्पा शिक्षकांसाठी आहे.इतर टप्पे नाहीत)

#अवघड क्षेत्राची यादी प्रकाशित करणे

#बदली प्राप्त पात्र व बदली यादी पाठवा जाहीर करणे

#रिक्त पदाची यादी अद्यावत करणे 

#विशेष संवर्ग भाग 1 आणि विशेष भाग 2 चे फॉर्म भरणे(5/11/2022 ते 7/11/2022 बदली हवी किंवा नको यासाठी फॉर्म भरणे) 

#बदली पात्र आणि बदली अधिकार प्राप्त याद्या पुन्हा जाहीर करणे आणि विशेष संवर्ग भाग 1आणि भाग 2 यांच्या याद्या जाहीर करणे

#शिक्षणाधिकाऱ्याकडे अपील करणे

#अपील मंजूर करणे किंवा नाकारणे

#मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे अपील करणे

#मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी निर्णय घेणे

#बदली पात्र आणि बदली अधिकार प्राप्त विशेष संवर्ग

 #भाग 1 व भाग 2 यांच्या याद्या पुन्हा जाहीर करणे

#रिक्त पदाची यादी जाहीर करणे

#विशेष संवर्ग भाग 1 साठी प्राधान्यक्रम भरणे.(24/11/2022 ते 26/11/2022 ज्यांनी बदली हवी असा फॉर्म भरला आहे त्यांंनी आपल्या बदलीसाठी शााळेचा प्राधान्य क्रम भरणे)

#विशेष संवर्ग भाग 1 बदली प्रक्रिया चालवणे

#रिक्त पदाची यादी प्रकाशित करणे

#विशेष संवर्ग भाग 2 साठी प्राधान्यक्रम भरणे.(1/12/2022 ते 3/12/2022 भाग 2 मध्ये येणारे शिक्षक बदली साठी प्राधान्य क्रम भरतील)

#विशेष संवर्ग भाग 2 बदली  प्रक्रिया चालवणे

#रिक्त पदाची यादी प्रकाशित करणे

#बदली अधिकार प्राप्त शिक्षकांनी प्राधान्यक्रम भरणे.(8/12/2022 ते 10/12/2022 अवघड श्रेत्रातील 3 वर्षे पूर्ण झालेले शिक्षक प्राधान्य क्रम भरतील.)

#बदली अधिकार प्राप्त बदली प्रक्रिया चालवणे

#रिक्त पदाची यादी प्रकाशित करणे

#बदली पात्र शिक्षकांनी प्राधान्यक्रम भरणे.(15/11/2022 ते 17/12/2022 सुगम क्षेत्रात 10 वर्षे व एका शाळेवर वर्ष झालेले शिक्षक प्राधान्य क्रम भरतील)

#बदली प्रात्र बदली प्रक्रिया चालवणे

#रिक्त पदाची यादी प्रकाशित करणे

#विस्थापित शिक्षकांच्या राऊंडसाठी पर्याय भरणे(22/12/2022 ते 24/12/2022 ज्या शिक्षकांना बदली आपण दिलेल्या शाळातील शाळा मिळाली नसेल तर तसे विस्थापित शिक्षक प्राधान्य क्रम भरतील)

#विस्थापित शिक्षकांचा राऊंड विस्थापित शिक्षकांसाठी बदली प्रक्रिया चालवणे

#रिक्त  पदाची यादी जाहीर करणे

#बदली पात्र शिक्षकांची (10 वर्षे सुगम क्षेत्रात काम केलेले शिक्षक) यादी प्रसिद्ध करणे

#अवघड क्षेत्रातील राहिलेल्या रिक्त जागा भरण्याचा राऊंड.(30/12/2022 ते 1/01/2023)

#अवघड क्षेत्रातील राहिलेल्या रिक्त जागा भरण्यासाठी बदली प्रक्रिया चालवणे

#बदली आदेश प्रकाशित करणे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा