मजेशीर गणिते

👇👇🌺🌺🌺👇👇
      मजेशीर गणिते

  1 2  3 4 5 6  यापैकी कोणताही अंक निवडा
         × 142857
        =उत्तरामध्ये  हेच
 142857 अंक आलटून पालटून क्रम बदलवून आलेले असतील
उदा  4×142857= 571428

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
 कोणतीही तिन अंकी संख्या मनात पकडा
          ×1002
उत्तर= तुम्ही मनात पकडलेलीच संख्या दोनदा लिहा
उदा।  मनात पकडलेली संख्या=456
       ×1001
          =456456
😀😀😀😀😀😀😀

कोणतीही दोन अंकी संख्या मनात पकडा
              ×10101
   उत्तर=      तुम्ही मनात पकडलेलीच संख्या तिनदा लिहि
उदा   मनात पकडलेली संख्या 45
        ×10101
       =454545
सुधीर बोरेकर गांधी विद्यालय बडनेरा जिल्हा अमरावती

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

वेतन वाढीने जुलै 2023 च्या वेतनात होणारी वाढ

पायाभूत चाचणी गुण नोंद

जुलै 2022 ते डिसेंबर 2022 महागाई भत्ता फरक excel File