DATES ARE WRITTEN AS

🌺 DATES ARE WRITTEN AS  🌺
  1 march 2o15
  March  1  2015
    1• 3 •2015
    1-3-2015
     1/3/2015
     01•03•2015
     01-03-2015
      01/03/2015
Dates are read/spoken as
    1 march 2015
  The first of march two thousand fifteen
      March  1   2015
    March the first two thousand fifteen
 March first two  thousand fifteen
   Sudhir Borekar 9420714903 गांधी विद्यालय बडनेरा जिल्हा अमरावती

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

वेतन वाढीने जुलै 2023 च्या वेतनात होणारी वाढ

पायाभूत चाचणी गुण नोंद

जुलै 2022 ते डिसेंबर 2022 महागाई भत्ता फरक excel File