शिक्षकांची भूमिका

 शिक्षकांची   भूमिका.......

       शिक्षकांची   भूमिका......
1)शाळेत लवकर जावे शाळेसाठी जास्तीचा वेळ द्यावा .
2)दैनदिन कामाचे नियोजन करावे य़शस्वीतेसाठी नियोजनाचा अवलंब करावा .
3) महत्त्वाची कामे वेळेत पूर्ण करणे .
4)शाळा सुसज्ज ठेवणे .
5)विद्यार्थ्यांचे पालकत्व स्वीकारणे .
6)आपले वर्तन प्रेरणादायी , अनुकरणीय व आदर्शवत असावे .
7)पालक संपर्क वाढवणे .
8) ग्रामस्थाशी हितसंबध ठेवावेत .
9) समाजाला मदत करणे व समाजाची मदत घेणे .
10)स्वत;ची शैक्षणिक  पात्रता उंचावणे .
11)विशेष कला गुण संपादन करणे .
12)उत्तम मार्गदशर्क व प्रशासक म्हणून भूमिका बजावणे .
13)आपले ज्ञान ,अनुभव कौशल्य याचा उपयोग विद्यार्थी व समाजासाठी करणे .
14)पालक ,ग्रामस्थ प्रती प्रातिष्ठत, वरिष्ठ अधिकारी सहकारी शिक्षक व समाज यांचा आदर करणे .
15)प्रत्येकाशी नम्रतेने व सौजन्याने वागावे .
16) नेतृत्व गुण व संघटन कौशल्य असावे .
17)शालेयस्तरावरील विविध योजनाची अमलबजावणी करणे .
18)आपल्या अंगी निर्णय क्षमता असवी .
19)शालेय व्यस्थापन कुशल असावे .
20)विद्यार्थी व शाळेवर पर्यवेक्षण असावे .
21)अध्यापनासाठी लागणाऱ्या साहित्याची यादी तयार असावी .
22)अध्ययन अध्यापनाची विशेष कौशल्य आत्मसात करणे .
23) कार्यक्षमता व कार्य प्रेरणा असावी .
 24)सर्वाना सोबत घेवून काम करावे . सहकरी शिक्षकावर विश्वास दाखवावा .
25)आपल्याजवळ असणारे मनुष्यबळ वेळ , पैसा यांचे योग्य नियोजन करून शालेय कामकाज करावे . 26)शाळा गावात गेली पाहिजे व गाव शाळेत आला पाहिजे . 

टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

वेतन वाढीने जुलै 2023 च्या वेतनात होणारी वाढ

पायाभूत चाचणी गुण नोंद

जुलै 2022 ते डिसेंबर 2022 महागाई भत्ता फरक excel File