इयत्ता 8 वी work sheet

 इयत्ता 8 वी work sheet download करण्यासाठी खालील घटकाच्या नावावर क्लीक करा.

1)परिमेय व अपरिमेय संख्या

2)समांतर रेषा व छेदीका

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

वेतन वाढीने जुलै 2023 च्या वेतनात होणारी वाढ

पायाभूत चाचणी गुण नोंद

जुलै 2022 ते डिसेंबर 2022 महागाई भत्ता फरक excel File