7च्या विभाज्यतेची कसोटी

🌺🌺7च्या विभाज्यतेची कसोटी🌺🌺
   🍀पाठ्यपुस्तकात नसलेली 🍀🍀 फक्त तिन अंकी संख्येसाठी🍀🍀
कृती--1) एकम स्थानच्या अंकाची दुप्पट करा
2) एकक स्थानच्या डावीकडील दोन अंकातून ही दुप्पट वजा करा
3) उत्तर  0  येत असेल किंवा  7 च्या पटीत येत असेल तर त्या संख्येला 7 ने निश्चित पुर्ण भाग जातो
  उदा.      147
एकक स्थानचा अंक  7
7 ची दुप्पट = 7×2 =14
एकक स्थानच्या डावीकडील अंक 14
दोघांची  वजाबाकी 14-14=0
उत्तर 0 येत आहे म्हणजे या संख्येला 7 ने पुर्ण भाग जातो
🌺  336🌺
एकक स्थानचा अंक 6
6 ची दुप्पट = 6×2=12
एकक स्थानच्या डावीकडील संख्या=33
       दोघांची वजाबाकी
    33-12 =21
21 ही संख्या 7 च्या पटीत येत आहे म्हणजे 7 ने निश्चित पुर्ण भाग जातो
      तिन चार वेळेस करून पाहील्यानतंर सराव होतो
       सुधीर बोरेकर 9420714903 गांधी विद्यालय बडनेरा जिल्हा अमरावती

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

वेतन वाढीने जुलै 2023 च्या वेतनात होणारी वाढ

पायाभूत चाचणी गुण नोंद

जुलै 2022 ते डिसेंबर 2022 महागाई भत्ता फरक excel File