5 च्या घाताची करामत

🌺💐🌺5 च्या घाताची करामत🌺🌺🌺
 🍀 तुम्हाला माहिती आहे का कोणत्याही संख्येचा 5.वा घात घेतला तर येणारया उत्तरात एककास्थानी तीच संख्या येते😳😳
    🌺  करून पहा.
1 चा  पाचवा घात  =    1
2 चा पाचवा घात   =    32
3 चा पाचवा घात     =  243
4  चा पाचवा घात  ..  = 1024
5  चा  पाचवा घात  =3125
6 चा पाचवा घात = 7706
7 चा पाचवा घात = 16807
8.चा पाचवा घात = 32768
9.चा पाचवा घात = 59049
10 चा पाचवा घात =100000
       पहा.एककस्थानी ज्या संख्येचा पाचवा घात घेतला तीच.संख्या दिसत आहे
         सुधीर बोरेकर 9420714903 गांधी विद्यालय बडनेरा जिल्हा अमरावती

टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

वेतन वाढीने जुलै 2023 च्या वेतनात होणारी वाढ

पायाभूत चाचणी गुण नोंद

जुलै 2022 ते डिसेंबर 2022 महागाई भत्ता फरक excel File