4ची जादू

🌸🌸4⃣4⃣4⃣4⃣🌸🌸🌸🍀4ची जादू🍀🌸
4 हा युनिक नबंर आहे 4 हा अंक चार वेळेस वापरून 1ते100 पर्यंत संख्या तयार करता येईल 4हा अंक चार वेळेसच वापरा त्यापेक्षा जास्त किवा कमी नको हीच त्यामधली खुबी आहे गणिते करीत असतांना गुणाकार भागाकार बेरीज आणि वजाबाकी व इतर गणितीय क्रिया करू शकतो + × ÷ - वर्गमुळ इत्यादी 🌺
🌺 4 + 4-4-4 = 0
🌸 4 / 4  + 4-4=1
🌺 4/4   +   4/4  =2
🌺  ( 4 + 4 +4)
     ..  -------'    =   3
               4
🌸(4-4)×4+4  =  4
🌺(4×4)+4
   --------   =  5
         4
🍀  (4+4)
      ----'-  +4   =  6
            4
🌺   44
      -----  -4     = 7
          4
🌸 (4+4)
      -----  × 4  =   8
            4
🌺  4
     -' -  +4  +4  =  9
         4
🍀  44 -4
    -------'  =    10
           4
 🌺4+4 +वर्गमुळात 4  +4चा घातांक  0 =  11
🌸  44+4
     -------  =  12
           4
🍀        
     44
    ---+ वर्गमुळात 4 = 13
       4
  🌸(44-4)
     ------- +4  =  14
            4
🌺  44/4  + 4  =15
🌸(4+4-4) ×4  = 16
🍀(4×4) + 4/4=. 17
🌺(4×4) +   4
              ---'-  =   17
                      4
                     
🌸 (  4×4)   +  4
                     ----- = 18
             .      वर्गमुळात 4
🍀(4×4)+4-4 चा घातांक 0
🌺(4+4/4)×4 =20
      🌲21ते 100 संख्या मिळवण्याचा.विद्यार्थाना प्रयत्न करायला लावा🙏🏻🌺
        सुधीर बोरेकर 9420714903 गांधी विद्यालय बडनेरा जिल्हा अमरावती🙏🏻

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

वेतन वाढीने जुलै 2023 च्या वेतनात होणारी वाढ

पायाभूत चाचणी गुण नोंद

जुलै 2022 ते डिसेंबर 2022 महागाई भत्ता फरक excel File