1 ची गमंत

🌸🌺1⃣ ची गमंत🌺🌺
        1⃣×1⃣
🍀🍀 सलग  1 असलेल्या त्याच संख्येचा त्याच संख्येसोबत गुणाकार करतांना  🌺 उत्तरामध्ये संख्या जितकी अंकी असेल तितके वेळा 1 2 3 4... चढत्या क्रमाने लिहायचे व लगेच उतरत्या क्रमाणे 1 पर्यंत  लिहायचे  उत्तर तयार असेल
🌺 सलग 1 असलेल्या ( 1  11  111     1111)    सख्येंचा  वर्ग  तुम्ही गुणाकार न माडंता तोंडी  सांगू शकता
🍀🍀 फक्त एकच ट्रिक्स लक्षात ठेवायची 1 हा अंक जितके वेळेस  येत आहे तितके वेळेस 1 2 3 4 लिहायचे व उतरत्या क्रमाणे  1 पर्यंत लिहायचे
            1×1=1
          11×11= 121
      111×111=12321
    1111×1111=1234321
  11111×11111=123454321
111111111×111111111=
  12345678987654321

सुधीर बोरेकर 9420714903 गांधी विद्यालय बडनेरा जिल्हा अमरावती

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

वेतन वाढीने जुलै 2023 च्या वेतनात होणारी वाढ

पायाभूत चाचणी गुण नोंद

जुलै 2022 ते डिसेंबर 2022 महागाई भत्ता फरक excel File