मनात 10 पेक्षा छोटी संख्या पकडा


  1)  मनात 10 पेक्षा छोटी संख्या पकडा
2)         -1
3)           ×3
4)           +12
5)       .   ÷3
6)            +5
  7)          - मनात पकडलेली संख्या
8)       उत्तर=8
 सुधीर  बोरेकर

टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

वेतन वाढीने जुलै 2023 च्या वेतनात होणारी वाढ

पायाभूत चाचणी गुण नोंद

जुलै 2022 ते डिसेंबर 2022 महागाई भत्ता फरक excel File