NMMS निकाल 2022

 NMMS 2022 चा निकाल वैयक्तिक निकाल पाहण्यासाठी


 

शाळेचा निकाल पाहण्यासाठी

पुनर्रचित सेतू अभ्यासक्रम 2022-23

 पुनर्रचित सेतू अभ्यासक्रम 2022-23

2 री ते 8 वी वर्गाचे उत्तर चाचणी गुण नोंद तक्ते


2 री ते 8 वी गुण नोंद तक्ते pdf मध्ये downlaod करण्यासाठी 2 री ते 8 वी गुण नोंद तक्ते excel मध्ये downlaod करण्यासाठी