जिल्हा अंतर्गत बदली सुधारित वेळापत्रक

 जिल्हा अंतर्गत बदली 2022 बाबत सुधारित सविस्तर वेळापत्रक जाहीर झाले आहे.
खालील पत्रात सुधारित सविस्तर वेळापत्रक पहा


हे पत्र download करण्यासाठी खाली क्लीक करा