प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र

माहितीसाठी दिलेल्या नावावर क्लीक करा.

६ टिप्पण्या:

  1. फार उपयोगी माहीती सर । धन्यवाद

    उत्तर द्याहटवा
  2. महाराष्ट्र शासनाचेशिक्षकांच्या बदलीचे gr यामध्ये मिळाले तर फार बरं होईल.

    उत्तर द्याहटवा
  3. यामध्ये वेळ मध्यान्ह उत्तर अशी चुकीची दाखवत आहे. कृपया ती ही दुरुस्ती झाल्यास चांगले.मी प्रतिक्रिया मध्यान्हपूर्व 9.56 ला देत आहे.

    उत्तर द्याहटवा